Friday, July 8, 2011

...миний


...Өглөөг инээмсэглэн угтах эрч хүч
Өдрийг амжилтаар үдэх эх ундарга
Үдэш гэр лүүгээ яарах учир шалтгаан
Үргэлж жаргал сэлбэх халуун урсгал...
... love you, kiss.

No comments: