Monday, June 7, 2010

..үл дуусах


...Нүгэлт хүмүүсийн нэг
Нөгөөх л эрчүүдийн нэг
Унаж үхмээр үзэсгэлэн үгүй
Уужирч, баясмаар оюун үгүй
...Тийм л ердийн, нүдэнд торошгүй
Тэвчээр, цаг хугацаа алингаар нь ч зэвсэглээгүй
Тэрний өмнө, зүгээр л дэлгэгдчихсэн зүрхээ
Тэвхдэж цоожлоогүй миний л алдаа...