Wednesday, March 10, 2010

Аадар...

...Тас хийж цахилгаан цахих шиг
Санаа гялсхийх
Тэнгэр нижигнэж,бороо асгах шиг
Бодол үймэх
...Нөмөргүй дагжих цэцэгс шиг
Зүрх даарах
Нөөлөг хайлтгүй итгэл харин
Нар хүлээх...