Friday, July 8, 2011

...миний


...Өглөөг инээмсэглэн угтах эрч хүч
Өдрийг амжилтаар үдэх эх ундарга
Үдэш гэр лүүгээ яарах учир шалтгаан
Үргэлж жаргал сэлбэх халуун урсгал...
... love you, kiss.