Monday, February 12, 2007

..."Аксиом"-оор бичигдэж, "теором"-оор батлагдсан ч
Амьдралын хуулийг би зөрнө.
Огторгуй дахь параллель хоёр шулууныг
Огтлолцоно гэж би зүтгэнэ.
..Эхлэлтэй, төгсгөлгүй цацраг байлаа ч
Эргээд ирнэ гэж би хүлээнэ.
"Эсрэгээс нь батлах" аргыг хайхралгүй
Эрслэн хэлэх үгийг чинь л хүлцэнэ.

No comments: