Friday, December 7, 2007

...гунигт нэгэн

...Дуулах дуутай
Урсах нулимстай
Дундрах сэтгэлтэй
Ундрах хүсэлтэй
...Дурсах учралтай
Тэмүүлэх мөрөөдөлтэй
Дурлах зүрхтэй
Тэр жаргалтай...

No comments: