Tuesday, February 12, 2008

Хавар

...Цэцэгс амилах хавартай цуг
Цээжинд хүсэл сэрдэг.
Буцаж мятрах хүйтэнтэй хамт
Бодлоос гуниг үргэдэг.
...Навчис гөлөглөх моддын үнэрт
Нандин мөрөөдөл төрдөг.
Наашлах уриныг мэдрэн догдолж
Нас, зүс өнгөжин туяардаг...

No comments: