Wednesday, October 29, 2008

АМТТАЙ

...Гамгүй өнгөрүүлсэн өдрүүдийн хойноос
Унагалгүй, гамнасан нулимс аагтай.
Ганцаардаагүй ч шаналсан хоногуудын төлөө
Уйдамгүй, ганцаардлыг одоо амтархана.

No comments: