Wednesday, February 10, 2010

...Хайр ургуулдаг
Хайр урсгадаг
Хайраар услагддаг
Хайраас ургадаг
...Эгэл эмзэгхэн
Эрх танхилхан
Тэгэхдээ тэвчээртэй
Тэнгэрлэг бүсгүй...

No comments: