Wednesday, March 10, 2010

Аадар...

...Тас хийж цахилгаан цахих шиг
Санаа гялсхийх
Тэнгэр нижигнэж,бороо асгах шиг
Бодол үймэх
...Нөмөргүй дагжих цэцэгс шиг
Зүрх даарах
Нөөлөг хайлтгүй итгэл харин
Нар хүлээх...

No comments: