Monday, January 22, 2007

...Нам гүмийн дунд чимээгү й суухад
Надтай, чи хамт байдаг.
Үзэгний минь хөдлөхийг анхааралтай харж
Үсний чинь үнэр дэвтэрт шингэдэг.
...Бичсэн үсэг бүрийг хэлхэн уншиж
Бэх дусахад инээд алддаг.
Цочихдоо, бодлоо би үргээчихдэг.
Цонхон цаана бороо дусалж байдаг аа.

No comments: