Tuesday, April 10, 2007

...Цэв цэнхэр, тэг дөрвөлжин биш
Час улаан, гурвалжин хэлбэрт би
...Шав шар тэнгэрийн доорх
Хав хар тал дундуур урсах
Цав цагаан горхины чимээгүй уснаас
Тув тунгалаг дотоод руугаа юүлэхдээ


...Тэртээх үүлэнд сүлжилдэх загаснууд
Тэгтлээ чангаар юуг дуулдагыг гайхширан
Өдөт жигүүрээ цуцтал нисвээс
Өнөөхөн цагаан тэнгист хүрэхийг эргэлзэн
...Этгээд, сондгой, тэгш бус галбирт ертөнцийн
Эзэн бус, эхлэн суралцагч би вээр
Аанай л мөрөөсөн бодлогоширсоор
Алхан... биш ээ, гулсан одно.

No comments: