Friday, April 13, 2007

... Итгэл үгүй сэтгэл надад ирэг
Эрин зууны хүрдэнд би өөрөө элэгдэг
Ээдэрсэн бодол тайлж худал үнэн урсаг
Энэлэл, баясал дүүрэн өдөр хоног солигдог
...Цээжинд нь наалдан унагасан нулимс хатаг
Цэвэр цагаан цасан дээр мөр минь үлдэг
Хэзээ ч юм буцаад ирэхэд хайлчихсан байг
Хайр л юмсан гэж шүүрс алдан одог ээ.

No comments: