Monday, August 20, 2007

...Амлалт

...Хэзээ ч, итгээ ч , ганцхан
Хамгийн, үнэн, гарцаагүй...
Үнэмшилтэй, сонсголонтой гэлээ ч
Үг л байдаг.

No comments: