Monday, August 20, 2007

...

...Чиний дэвсэлж дэвсэлчихсэн
Чин сэтгэлээс
Цус, ус, нулимс ч гарахгүй юм.
...Чиний гишгэлж гишгэлчихсэн
Гүн итгэлээс
Цөхрөл, тайтгарал, гомдол үнэртэхгүй юм.

No comments: