Wednesday, March 26, 2008

... Урьд шөнө

...Хав харанхуй, хүйтэн... урт
Хаашаа ч зугтах аргагүй
Дурсамжийн гэрэл гийгүүлж дийлэхгүй
Дураараа сэтгэл ухаанд захирагдахгүй
...Хүсэл, хүсэл, хүсэл намайг хөтөлж
Хүний, хэрэггүй, хүсээгүй замаар
Хөл гишгээд үзэхийг ятгана...
Хүйтэн шөнөөс болоод би зөвшөөрнө...

1 comment:

Anonymous said...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is