Thursday, July 24, 2008

...хайр

...Босон суун харуулдах эхийн сэтгэлээс
Бодолдоон багтаах эцгийн энэрлээс
Жигүүр ургаж холд нисэгсэд
Жил жилээр тэр л хайр луу ойртдог...
... энэ хайр ...

1 comment:

Uchral said...

chi goy bichix um oo.