Monday, February 2, 2009

...Ишлэл2

...Чухамдаа эхлэл үгүй бол тэр төгсгөл биш...