Monday, February 2, 2009

...Ишлэл

...Цаг цагаараа байдаггүй
Цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй
Гацуур мөнх ногоон
Гарцаагүй сэтгэл өнөд хэвээр...

No comments: