Tuesday, May 5, 2009

...Нэгэн дуу

...Хур борооны шим нь агаараас буухгүй бол
Хайтан ягаан цэцэг өөрөө яаж дэлгэрэх юм бэ хө
Хайртай хонгор чамайгаа хүлээсээр удлаа хө
Харин чи минь хүрээд ирэхгүй юу юуны учир вэ хө

No comments: