Sunday, May 31, 2009

...Чи

...Чимээгүйд цуурайтайх сэтгэлийг
Чагнаархах аниргүй
Цацрах хурцхан гэрлийг
Чимэглэх харанхуй
...Ороолдох бодлын хэлхээг
Хөвөх оршихуй
Онцгойрох ганцхан ертөнцийг
Хөмрөх сондгой