Tuesday, August 11, 2009

...миний

...чагнаж үл дуусах дүлий сэтгэл
чагталж үл дуусах андуу хүсэл
итгэж үл дуусах зөрүү ухаан
элэгдэж үл дуусах зөөлөн зүрх

1 comment:

MW said...

сайхан дөрвөн мөрт байна.