Thursday, August 13, 2009

...төгсөх агшин

...Цаг хугацаа хажуугаар өнгөрдөггүй
Чанх голоор, амь элээж урсдаг
Цаашлах зам үргэлж холд хүргэдэггүй
Чанад нууцлаг, амьдрал эвхэж урагшилдаг.
...Гэрэл унтрах шиг гэнэтхэн зогссон агшин
Гэсгээл бус, тавилан гэдэгтэй эвлэрэх.
Гэнэ сэрэггүй цочирдож үлдсэн сэтгэл
Гэрэл гэгээ, амт мэдрэмж дүүрэн бол тайтгарах.

No comments: