Friday, September 24, 2010

Үл дуусах...

... Хөглөж чадвал сэтгэлийн эгшиг үл дуусах
Хөтлөж чадвал бодлын учиг үл алдрах
Мэдэрч чадвал орчлонгийн аялгуу үл давхцах
Мэрийж чадвал олон садаа үл анзаарагдах
...Тордож чадвал таашаал мэдрэмж үл гандах
Таниж чадвал хүмүүний чанар үл дундрах
Хадгалж чадвал итгэлийн үнэ цэн үл хуучрах
Хайрлаж чадвал зүрхний эрч хүч үл хэмжигдэх

No comments: