Wednesday, February 9, 2011

...

...Та түүнд өглөөний хоолон дээр нь мөрөөдөл өгч, өдрийн хоолон дээрээ ухаалаг хошигнол ярьж, оройн хоолон дээрээ Шопенийг сонсого, үүний чинь хариуд тэр бүх ертөнцийг бэлэглэнэ.

1 comment:

Heaven said...

үүнийг л би хүсээд байдаг, амьдрал гэхдээ арай өөр юм..