Thursday, December 7, 2006

...Би нар шиг, бороо шиг, цэцэг шиг
Бүүдийж гэрэлтэж, асгарч татарч, гандаж дэлбээлж
Би намар шиг, хавар шиг, зун шиг
Буцаж холдож, эргэж дөтөлж, жаргаж дэлгэрч
Би ургаж, урсаж, элэгдэж
Би уйлж, дуулж, амьдарнам...

No comments: