Tuesday, April 15, 2008

Таны хажууд ...

...Өндөгөөрөө илж, нямбайхан нугална.
Өө, тэр цаас ямар азтайг
Гайхаж барамгүй.
...Хурууных нь аясаар эргэлдэн баясна.
Хавчаар төдий ч ямар жаргалтайд
Атаархаж ханамгүй...

No comments: