Wednesday, April 30, 2008

...Хүлээнэм

...Айсуй учралыг
Амттайхан үнсэлтийг
Аагим халууныг
Асгарах бороог
...Дотно тэврэлтийг
Догдлом мөчүүдийг
Тэвчишгүй хүслийг
Тэнгэрлэг хайрыг...

No comments: