Tuesday, April 22, 2008

...ойлгомжгүй...

...Бүтэн өдөр
Бүүр хорин дөрвөн цаг
Хамтдаа байвал...
...Эгшин бүрийг нь удаашруулж
Эвлүүлэггүй бичиж аваад
Хатуу дискэндээ хадгалаад...
Ханатлаа дахин дахин тоглуулахсан...

No comments: