Wednesday, September 9, 2009

... баяртай

...Үерлэх дурсамжийн долгиос, зүрхнээс халиад
Үзүүр хязгааргүй далай болж нүдэнд мэлтрэх
Үгээр хэлшгүй харамсал, сэтгэлээс хэтрээд
Үрэл гашуун дусал болж, хацраар бөмбөрөх
...Зэрэгцээ шулуун хэзээ ч үл огтлолцох
Зээг зай нь нь үргэлжид холдох
Зураг тавилан энд ингээд дуусах
Зурвас гэгээн дурсамж,өнөд чамайг сануулах...

No comments: