Thursday, September 10, 2009

...үл хүсэх

...Ийм хүн боломгүй
Ингэж амьдрахыг хүсэмгүй
Этгээд алдааг мартамгүй
Эргэж хараад суумгүй.
...Дахиад ийм баймгүй
Дандаа гуниж явамгүй
Дэвэрч гэнэдэж алдамгүй
Дэндүү хөнгөхөн нисэмгүй...

No comments: