Thursday, May 8, 2008

...

...Таван жилийн өмнө тасарч болох
Тасархай шугам, амьдрал
Үргэлжлэхийн учир...
...Тас хар бэх цаасан дээр буух
Тайтгарал минь, шүлэг
Үргэлж хамт...

No comments: