Thursday, May 15, 2008

...Нүдээ би анихыг хүснэ...
Нүглийг, хүслийг, нууцыг
Нэвт харагдуулахгүйн тулд
Нимгэн зовхины цаана далдлахыг хичээнэ...

No comments: