Sunday, May 18, 2008

...Түүнд

... Зүгээр нэг хүлээх биш
Зүрх минь элэгдэхийг
Зүгээр нэг нойр хулжих бус
Зөн минь төөрөхийг
...Өнгөрөх хормын тоогоор
Өөрөөс минь чи ууршиж
Дусал дуслаар гээгдэж дундрахыг
Дуугүйхэн харж сууж

... тэсэшгүй нь.

No comments: