Friday, May 16, 2008

...Найман тоо дарж залгах эрх
Надад байхгүй.

Эгшсэн гомдлоо нулимсаар угаамаар ч
Инээдээр далдалдаг
Гэлдрэх хоногуудад ганцаар бүдрэвч
Гэнэгүйхэн ухааждаг.

Сэтгэлээ хэлхэж зурвас илгээх зүрх
Чамд үгүй...

No comments: