Wednesday, May 16, 2007

...

...Хав хар, дув дугуй тэр ертөнцөд
Харцнаас чинь зугтаж, харцыг чинь хайж
Харанхуйд төөрч, гэрэлд гялбаж
Хаачихаа мэдэхгүй ч, тойрог дотор.
...Цэв цэлмэг, дув дуугүй нэг өдөр
Цэг тавьчихаад, гадагш алхана.
Эргэх тэнхлэгээр биш, шулуун татаж

Эндээс явж одно, эргэж харахгүй ээ.

1 comment:

Biby Cletus said...

Cool blog, i just randomly surfed in, but it sure was worth my time, will be back

Deep Regards from the other side of the Moon

Biby Cletus