Wednesday, May 23, 2007

...Үймэх олны дунд би ганцаар сан билүү.
Үгээр, ханаар, царайгаар би тусгаарлагдаж.
Надаас хамаарах, надад хамаатай нэгээхэн ч зүйл
Нартад үгүй шиг, дэндүү аймшигтай.


...Үл таних царай, дөхөж ойртоод
Үгүй ядахнаа уурладаг сан болоосой.
Ямар хачирхалтай вэ, бүх юм
Яг хажуугаар урсаад, цаг хугацаа хүртэл...

No comments: