Monday, May 28, 2007

Хүсэл

...Мөчийн төдийд хэлээд өнгөрсөн үг чинь
Мөрөөдлийн харшийн суурь боловч
Хичээн байж бодолдоо урласан хүслийн хотыг
Хормын зуурт зөрөөд өнгөрөхдөө чи нураачихдаг.
...Ганган тансаг гэлээ ч мөрөөдлийн тэр харш
Ганцхан үгэнд балгас болох дэндүү хэврэг.
Үнсэн дундаас боловч ахиад л диваажинг босгох
Үйлийн үртэй миний хүслэн хэзээ ч унтрашгүй.

No comments: