Friday, May 18, 2007

...Бороо, болорхон ижилхэн дусалд
Би, дэндүү дуртай.
...Ширхэг бүр нь ариусал тээж
Шиврээнд нь алхаа зөөлрөх
Борогхон өдрүүдийн өнгө сэргээж
Битүүхэн харцанд оч асаах...
...Бороо, бодолд нэвчих ихэрхэн дусалд
Би, дэндүү дуртай.

No comments: